ดอกเสี้ยวขาว https://jintanakarn82.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-05-2009&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-05-2009&group=17&gblog=10 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงดาว เชียงราย เชียงตุง และเมืองลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-05-2009&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-05-2009&group=17&gblog=10 Tue, 26 May 2009 11:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2008&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2008&group=14&gblog=13 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้สุดท้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2008&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2008&group=14&gblog=13 Sun, 09 Nov 2008 17:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-10-2008&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-10-2008&group=14&gblog=12 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าสีขาวกับรอยเท้าพระจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-10-2008&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-10-2008&group=14&gblog=12 Sun, 19 Oct 2008 8:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-07-2008&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-07-2008&group=14&gblog=11 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหวเอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-07-2008&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-07-2008&group=14&gblog=11 Mon, 07 Jul 2008 18:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=23-06-2008&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=23-06-2008&group=14&gblog=10 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มกลางสายฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=23-06-2008&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=23-06-2008&group=14&gblog=10 Mon, 23 Jun 2008 22:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-04-2009&group=11&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-04-2009&group=11&gblog=11 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกชมพูภูคา VS ดอกเสี้ยวขาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-04-2009&group=11&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-04-2009&group=11&gblog=11 Sun, 12 Apr 2009 21:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2008&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2008&group=11&gblog=10 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เมล็ดข้าว ชาวนา ภูมิปัญญา กับความเปลี่ยนแปลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2008&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2008&group=11&gblog=10 Wed, 26 Nov 2008 14:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=27-09-2008&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=27-09-2008&group=19&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องแม่ป๋อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=27-09-2008&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=27-09-2008&group=19&gblog=6 Sat, 27 Sep 2008 13:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=16-06-2008&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=16-06-2008&group=19&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ป๋าม (จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=16-06-2008&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=16-06-2008&group=19&gblog=5 Mon, 16 Jun 2008 17:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=04-06-2008&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=04-06-2008&group=19&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ป๋าม (3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=04-06-2008&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=04-06-2008&group=19&gblog=4 Wed, 04 Jun 2008 7:02:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-05-2008&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-05-2008&group=19&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ป๋าม (2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-05-2008&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-05-2008&group=19&gblog=3 Thu, 29 May 2008 7:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-05-2008&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-05-2008&group=19&gblog=2 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ป๋าม (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-05-2008&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-05-2008&group=19&gblog=2 Tue, 20 May 2008 20:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-04-2008&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-04-2008&group=19&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยต่อแห่งฤดูกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-04-2008&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-04-2008&group=19&gblog=1 Tue, 29 Apr 2008 20:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-08-2009&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-08-2009&group=18&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อทุ่งแสงตะวัน มาเยือน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-08-2009&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=29-08-2009&group=18&gblog=6 Sat, 29 Aug 2009 16:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-01-2009&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-01-2009&group=18&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[...ด้วยแรงใจและไฟฝัน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-01-2009&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-01-2009&group=18&gblog=5 Wed, 07 Jan 2009 11:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-09-2008&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-09-2008&group=18&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูผาแดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-09-2008&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-09-2008&group=18&gblog=4 Mon, 15 Sep 2008 18:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-04-2008&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-04-2008&group=18&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเปลี่ยนแปลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-04-2008&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-04-2008&group=18&gblog=3 Thu, 03 Apr 2008 11:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-03-2008&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-03-2008&group=18&gblog=2 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นชัยในจุดเริ่มต้น...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-03-2008&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-03-2008&group=18&gblog=2 Wed, 05 Mar 2008 14:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=25-02-2008&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=25-02-2008&group=18&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ต้นแอปเปิล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=25-02-2008&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=25-02-2008&group=18&gblog=1 Mon, 25 Feb 2008 14:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-03-2009&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-03-2009&group=17&gblog=9 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญ - ล่องแพ-เมืองคอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-03-2009&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-03-2009&group=17&gblog=9 Sat, 21 Mar 2009 12:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-02-2009&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-02-2009&group=17&gblog=8 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เสี้ยวความคิดของคนตัวเล็กถึงดอยหลวงเชียงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-02-2009&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=05-02-2009&group=17&gblog=8 Thu, 05 Feb 2009 8:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-10-2008&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-10-2008&group=17&gblog=7 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวแฝ่ ริมถนนคนเดินทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-10-2008&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-10-2008&group=17&gblog=7 Fri, 24 Oct 2008 18:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-03-2008&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-03-2008&group=17&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[คนกวาดใบไม้บนสันดอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-03-2008&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=20-03-2008&group=17&gblog=6 Thu, 20 Mar 2008 9:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=18-02-2008&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=18-02-2008&group=17&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติสมดุล (3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=18-02-2008&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=18-02-2008&group=17&gblog=5 Mon, 18 Feb 2008 15:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-02-2008&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-02-2008&group=17&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติสมดุล (2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-02-2008&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-02-2008&group=17&gblog=4 Wed, 06 Feb 2008 22:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2008&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2008&group=17&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติสมดุล (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2008&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2008&group=17&gblog=3 Thu, 31 Jan 2008 11:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-01-2008&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-01-2008&group=17&gblog=2 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[“เช้าของปีเก่าในวันใหม่”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-01-2008&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=06-01-2008&group=17&gblog=2 Sun, 06 Jan 2008 17:08:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=13-12-2007&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=13-12-2007&group=17&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือน...สวนลุงโชค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=13-12-2007&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=13-12-2007&group=17&gblog=1 Thu, 13 Dec 2007 16:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=28-10-2009&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=28-10-2009&group=16&gblog=7 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[กินข้าวใหม่ วิถีแห่งการพึ่งพาและเกื้อกูล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=28-10-2009&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=28-10-2009&group=16&gblog=7 Wed, 28 Oct 2009 10:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-02-2009&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-02-2009&group=16&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวหย่ากุ๊ + สาวพรหมจารี : วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทใหญ่ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-02-2009&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-02-2009&group=16&gblog=6 Sat, 14 Feb 2009 16:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2009&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2009&group=16&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[แอ่วปีใหม่ลีซู ราชินีแห่งขุนเขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2009&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=31-01-2009&group=16&gblog=5 Sat, 31 Jan 2009 11:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-08-2008&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-08-2008&group=16&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[มอเลเว พิธีกรรมหลังม่านแมกใม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-08-2008&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-08-2008&group=16&gblog=4 Sun, 24 Aug 2008 7:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-01-2008&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-01-2008&group=16&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลกินวอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-01-2008&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=19-01-2008&group=16&gblog=3 Sat, 19 Jan 2008 12:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-01-2008&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-01-2008&group=16&gblog=2 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA["บ่ากลิ้ง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-01-2008&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-01-2008&group=16&gblog=2 Tue, 15 Jan 2008 21:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=02-12-2007&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=02-12-2007&group=16&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮอมปอยกำกึ๊ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=02-12-2007&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=02-12-2007&group=16&gblog=1 Sun, 02 Dec 2007 0:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 Thu, 17 Apr 2008 12:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-01-2008&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-01-2008&group=14&gblog=8 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวเจียงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-01-2008&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-01-2008&group=14&gblog=8 Tue, 22 Jan 2008 19:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=10-01-2008&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=10-01-2008&group=14&gblog=7 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนท้องฟ้าจะสดใส...?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=10-01-2008&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=10-01-2008&group=14&gblog=7 Thu, 10 Jan 2008 23:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-12-2007&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-12-2007&group=14&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงดอกเสี้ยวบนไหล่ดอยหลวงเชียงดาว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-12-2007&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=24-12-2007&group=14&gblog=6 Mon, 24 Dec 2007 21:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2007&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2007&group=14&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกเสี้ยวบนไหล่ดอยหลวงเชียงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2007&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=26-11-2007&group=14&gblog=5 Mon, 26 Nov 2007 0:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2007&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2007&group=14&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[จ๊อยฮ่ำ ดอยหลวงเชียงดาว 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2007&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-11-2007&group=14&gblog=4 Fri, 09 Nov 2007 0:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-11-2007&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-11-2007&group=14&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[จ๊อยฮ่ำ ดอยหลวงเชียงดาว 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-11-2007&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=07-11-2007&group=14&gblog=3 Wed, 07 Nov 2007 0:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-09-2007&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-09-2007&group=14&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิงเอยแม่ข้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-09-2007&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=03-09-2007&group=14&gblog=1 Mon, 03 Sep 2007 0:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-10-2008&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-10-2008&group=11&gblog=9 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังประชาชน บทกวีบทสุดท้าย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-10-2008&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=14-10-2008&group=11&gblog=9 Tue, 14 Oct 2008 13:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=11-10-2008&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=11-10-2008&group=11&gblog=8 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ปุยเมฆ กับ ท้องฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=11-10-2008&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=11-10-2008&group=11&gblog=8 Sat, 11 Oct 2008 16:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=30-09-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=30-09-2008&group=11&gblog=7 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ - ตื่น - เบิกบาน ระหว่างวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=30-09-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=30-09-2008&group=11&gblog=7 Tue, 30 Sep 2008 20:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-12-2007&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-12-2007&group=11&gblog=6 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[“ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้” ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-12-2007&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=21-12-2007&group=11&gblog=6 Fri, 21 Dec 2007 0:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-11-2007&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-11-2007&group=11&gblog=5 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ วันนั้น วันไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-11-2007&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=15-11-2007&group=11&gblog=5 Thu, 15 Nov 2007 20:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-10-2007&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-10-2007&group=11&gblog=4 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ไผ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-10-2007&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=22-10-2007&group=11&gblog=4 Mon, 22 Oct 2007 15:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-10-2007&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-10-2007&group=11&gblog=3 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[จากแรงมาเป็นรวง ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-10-2007&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=09-10-2007&group=11&gblog=3 Tue, 09 Oct 2007 7:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-09-2007&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-09-2007&group=11&gblog=2 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนเขาแห่งน้ำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-09-2007&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=17-09-2007&group=11&gblog=2 Mon, 17 Sep 2007 15:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-06-2007&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-06-2007&group=11&gblog=1 https://jintanakarn82.bloggang.com/rss <![CDATA[ปันความรู้สู่น้องผู้ห่างไกล (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-06-2007&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jintanakarn82&month=12-06-2007&group=11&gblog=1 Tue, 12 Jun 2007 9:37:40 +0700